เวิลด์ 130 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 6847
หมู่บ้านทั้งหมด: 18.500 (2.70 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 8.413
หมู่บ้านคนเถื่อน: 10.065
หมู่บ้านโบนัส: 2.403
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 29 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 476
ข้อความที่ถูกส่ง: 32.048 (4.68 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 15.038 (2.20 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 76.978 (11.24 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 3.628 (0.53 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 440
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 2.956
คะแนนทั้งหมด: 11.907.863 (1.739 ต่อผู้เล่น, 644 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 73.167.272
 • 75.190.708
 • 89.029.243
กองกำลังทั้งหมด:
 • 2,876 ล้าน
 • 1,885 ล้าน
 • 1,858 ล้าน
 • 364.311
 • 626.707
 • 947.693
 • 28.815
 • 100.676
 • 103.394
 • 34.161
 • 3.346
 • 688
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 420
 • 275
 • 271
 • 53
 • 92
 • 138
 • 4
 • 15
 • 15
 • 5
 • 0
 • 0
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 155
 • 102
 • 100
 • 20
 • 34
 • 51
 • 2
 • 5
 • 6
 • 2
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: SteamUser1665090030
เผ่าใหม่ล่าสุด: T-T

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 21:06